Cultuurprijs

De vereniging heeft in het verleden regelmatig met een geldprijs, haar steentje bijgedragen tot de verwezenlijking van diverse waardevolle cultureel prestaties. Sinds 2019 gaat de aandacht eerder naar een “eervolle bekroning” dan naar een “geldprijs”, liefst onder de vorm van een kunstwerk van een lokaal kunstenaar. Het eerbewijs gaat dan naar een vereniging of een persoon met uitzonderlijke culturele verdiensten in Antwerpen of omgeving. Een vijfkoppige jury bestaande uit bestuursleden en effectieve leden, doet voorstellen aan de Raad van Bestuur, die beslist. 

2019

De laureaat van onze AC-Cultuurprijs 2019 is Dhr. Axel Vervoordt, een ons allen bekend Antwerpenaar met internationale culturele uitstraling. De jury bekroonde hem om:
-de unieke manier waarop hij kunst (zowel hedendaagse als klassieke) met een verfijnd en kunstzinnig vakmanschap weet te integreren in elk interieur, dat hem wordt toevertrouwd. Hij creëert zo een nieuwe wereld, waarin de opdrachtgever zichzelf ontdekt.
-zijn uitzonderlijke verdiensten voor de stad Antwerpen: we vermelden hierbij de redding (1969-73) van de historische gebouwen in de Vlaeykensgang, een pareltje van Antwerps 16e-eeuwse cultureel erfgoed, zijn adviserende functies bij de renovatie van het M HKA met de bibliotheek aan de ingang, en recent nog het (benevool) gastcuratorschap van het Diamantmuseum in Antwerpen, met de creatie van “De Wonderkamer”.
-zijn blijvende steun voor jonge kustenaars, o.a. via zijn muziekstichting “Inspiratum vzw” en via de “Axel & May Vervoordt Foundation” die een belangrijke collectie kunstobjecten beheert en ook een educatieve doelstelling heeft, door tentoonstellingen (o.a. op de site van Kanaal in Wijnegem) en door publicatie van artistieke boeken.

HLN-publicatie
Diplomatic World

2017

In 2017 gaat de cultuurprijs van Antwerpen Cultuurstad naar de 10 stripmuren in de Antwerpse binnenstad. Deze stripmuren zijn cultureel erfgoed. Het zijn monumenten, die belangrijk zijn voor de stadsontwikkeling en de verfraaiing van lelijke buurten. Ze gaan de stadsverloedering tegen en zo ook de stadsvlucht. Buren worden er vanaf het begin actief bij betrokken, hetgeen het samenhorigheidsgevoel in die buurten vergroot en de verzuring tegengaat. Ook toeristisch zijn ze een troef. Stripmuurwandelingen worden gepromoot in het buitenland.  Zij zijn duurzaam, niet tijdelijk en gratis te bewonderen door iedereen.

2016

Jeugd & Muziek Antwerpen krijgt de AC- Cultuurprijs 2016 van € 2.500 als bekroning van haar bijdrage aan het cultureel leven in Antwerpen sinds meer dan 50 jaar. Met schoolconcerten, musiceerdagen, muziekkampen en actieve ensembles zoals het Juniorenorkest en het Jeugd-en-Muziekorkest van Antwerpen konden duizenden jongeren zich onder professionele begeleiding muzikaal ontplooien. Velen van hen vonden later ook zelf hun weg als professioneel musicus of bleven zich inzetten voor het muziekleven, binnen Jeugd & Muziek, of daarbuiten.       

2015

Tutti Fratelli creëert ontmoetingen tussen kunstenaars en verschillende kansengroepen. Tutti Fratelli is een sociaal-artistieke werkplaats in het hart van Antwerpen. Uit het samenkomen van artiesten en kansarmen, ontstaan maatschappelijke én artistieke uitdagingen die leiden tot een voorstelling. Verbeelding, woord en speler zijn het vertrekpunt. Muziek, zang, beweging en beeld flankeren de speler. De voorstellingen worden door een breed publiek van zowel theaterkenner als leek geapprecieerd. Tutti Fratelli is een huis voor velen, een artistieke vrijplaats, met aandacht voor de meest kwetsbaren. Voor haar inspanning kreeg ze van Antwerpen Cultuurstad de AC-Cultuurprijs 2015.

2014

Let’s Go urban krijgt de allereerste AC -Cultuurprijs en een cheque ter waarde van 5000 euro. Let’s Go Urban heeft sinds 2009 al meer dan duizend jongeren bereikt. Het is de eerste organisatie die zich heeft gespecialiseerd in urban arts & streetculture en is uniek omwille van zijn structuur, professionaliteit, Expertise, know-how, netwerk en aanbod. Van de jongeren wordt er een groot engagement verwacht, waarbij een open houding met zelfreflectie en discipline centraal staan. Let’s Go Urban heeft bewezen dat ze niet enkel een sociaal project zijn, maar ook een artistiek project.

2013

Het Red Star Line Museum is het nieuwe museum met zijn historische loodsen,van waaruit miljoenen mensen vanaf 1800 de boot namen vanuit Europa naar Amerika op zoek naar een beter leven. In het museum treedt men in de voetsporen van diegenen die onze voorouders zouden kunnen zijn. Antwerpen Cultuurstad doet een sponsoring van 1.000 euro.

2010

Antwerpen Cultuurstad biedt de jonge bemanning van de “Tall Ships” Race door stadsgidsen begeleide wandelingen aan. Het was de enige cultuurhappening van dit evenement.

2009

VZW Kruis en Beeld werd opgericht in 1934 en wil de 165 madonnabeelden die zich tegen de Antwerpse gevels bevinden restaureren. Naar aanleiding van de 75ste varjaardag van de vzw verschijnt er een boek met alle madonnabeelden, de restauratie en de werking van de vzw. Antwerpen Cultuurstad is hoofdsponsor voor een bedrag van 5.000 euro.

2008

Onze vereniging draagt haar steentje bij ter verwezenlijking van het MAS (Museum Aan de Schelde). De sponsoring van een aluminium gevelhandje bedraagt 1.000 euro.

2004

 • ROMA vzw Rataplan 5000 euro.
 • 525 jaar Gilde van Onze Lieve Vrouwe Lof 380 euro – kaarten verkoop
 • Antwerpen Cultuurstad biedt de jonge bemanning van de “Tall Ships” Race door stadsgidsen begeleide wandelingen aan. Het was de enige cultuurhappening van dit evenement.

2001

Antwerpen Cultuurstad biedt de jonge bemanning van de “Cutty Sark Tall Ship Race” door stadsgidsen begeleide wandelingen aan. Het was de enige cultuurhappening van dit evenement.

2000

2.500 euro (100.000 BEF) voor de klok van de nieuwe beiaard in Sint-Petersburg

1997

Concert “De Schelde” Peter Benoit: 2.500 euro (100.000 BEF) steun

1996

 • Concert door het ensemble Strings & Ebony ten voordele van de “Vrienden van het Rubenshuis”. Meer dan 300 aanwezigen.
 • Cheque van 2.500 euro (100 000 BEF) voor een nieuwe omlijsting voor het doek van P.P. Rubens dat werd aangekocht door Het Rubenshuis.

1995

 • Steun aan het MUHKA: 500 euro (20.000 BEF)
 • Steun aan het “Zomers Cantatenfestival” in de St. Pauluskerk: 1.250 euro (50.000 BEF)
 • Bijdrage aan Middelheim Promotors: 2.500 euro (100.000 BEF)
 • Steun KMSKA: 1.250 euro (50.000 BEF)
 • Steun aan de Kunstkamer van de Gilde van de O.L.V. Lof van de kathedraal:
  2.500 euro (100.000 BEF) voor de aankoop van een kofferkluis met veiligheidsglas