December 2023 Urania

Een bezoek aan de Sterrenwacht Urania bracht resp. 32 en 45 enthousiaste leden naar Hove. Onder de deskundige leiding van Roger Vanderlinden werden we ondergedompeld in de wereld van het heelal.

Wat kregen wij daar te verwerken?
Vooreerst, in het auditorium een algemene mooie inleiding over het heelal. Dat de aarde draait rond de zon leerden wij van Galileo Galilei(  1564-1624-) hoewel die het toen nog niet kon bewijzen. Paus-Urbanus VIII  wees hem terecht maar die steunde ook niet op voldoende fysische en tegenbewijzen en gebruikte dan maar de Heilige Schrift. De aarde draait in oostelijke richting. Als men dit van de poolster uit bekijkt, draait ze tegen de klok in. De rotatie-as van de aarde is niet (lood)recht maar heeft een hoek van 23,5°. Wij leerden dus dat de aarde in tegenwijzerzin draait-want de zon komt bij ons toch op in het oosten en gaat onder in het westen-en de zon draait niet-wij draaien.
En dat wij draaien aan een onvoorstelbare snelheid (samen met de aarde) want in 24 uur rond de zon-100.000 km/uur) – en de aarde draait ook rond haar as. De aarde draait rond zijn as in 23 uur 56 minuten en 4 seconden. Aangezien de evenaar 40.075 km lang is, beweegt iemand die zich op de evenaar bevindt, zich met een snelheid van 40.075/(bijna) 24 uur = 1.670 km/h. Bij ons, op de 51ste breedtegraad, halen we nog altijd een snelheid van 1.050 km/h. en onze aarde-de blauwe planeet ¾ water-draait nog eens met 100.000 km/ uur rond de zon !!
Wij leerden en zagen dat de aarde een blauwe planeet is -inderdaad meer dan 70% oppervlakte is water.
En tussen haakjes -onze professor Georges Lemaître ere wie ere toekomt Georges Lemaître werd ook vermeld. Lemaître corrigeerde twee keer Einstein en kreeg recent zijn naam naast Hubble en zo kennen wij nu de Hubble Einstein telescoop gelanceerd in 1990.
In de ruimte is geen geluid EN de zon heeft een witte kleur. Wij zien de zon n ooit wit! Een deel van de kleuren waaruit de zon is samengesteld wordt afgesplitst tijdens de straling naar de aarde door onze atmosfeer en zo ontstaan, naar gelang het moment van de dag, de bekende kleuren rood bij opkomst enz. Deze kleuren bij zonsopgang en -ondergang hangen samen met de lange weg die het stralen van de lage zon door de atmosfeer aflegt. Het zonlicht wordt tijdens deze lange route verstrooid en gebroken door stofdeeltjes of waterdamp. Daardoor wordt het van nature witte zonlicht ontleed in zijn verschillende kleuren
Om zich voort te planten hebben geluidgolven een medium nodig: een gas, een vloeistof of een vaste stof. Wanneer we een geluidbron in een vacuüm plaatsen, horen we niets. Bij golfverschijnselen is het nooit de materie die zich voortplant, maar wel de verstoring van de evenwichtstoestand. In de ruimte kan niemand je horen schreeuwen. Dat komt doordat er geen lucht is – de ruimte is een vacuüm, en de geluidsgolven kunnen zich daar niet verplaatsen. Die ‘kosmische ruimte’ begint ongeveer 100 km boven de Aarde, waar de lucht rond onze planeet ophoudt.

HOE LANG BESTAAN WIJ?  Dat leerden wij ook-indien wij de ganse evolutie die 13,8 miljard jaar projecteren op de Eiffeltoren (317 m) kwamen wij-de mensen- tevoorschijn vanaf de bovenste 3 mm.

Wat betekent de aarde ?  De aarde is een gloeiend magma (1.000 °C) met een dun pelletje 15 km  (aardkost)waarop wij staan ! In het museum   leerden wat meteorieten en kometen zijn en konden wij er ook enkele brokstukken van betasten-o.a. van de meteoriet die meer dan 10 km groot was, en die 66 M jaar geleden zorgde voor de uitdoving van zo goed als alle leven op aarde (except vogels en vissen) en dus ook van de dinosaurussen die toen bijna 200 miljoen jaar hadden geleefd op aarde.

De sterrenhemel  Werd ook bezocht onder deskundige leiding– en de verschillende sterrenbeelden werden becommentarieerd. Ook werd ons het sterrenbeeld ANDROMEDA aan de sterrenhemel getoond-het staat 2miljoen lichtjaren ver en zichtbaar met het blote oog, in ideale omstandigheden.

Apollo 11 landing 20 juli 1969_ en opende een blik naar de toekomst: de maan zal worden gekoloniseerd als vertrekbasis voor verdere projecten. Wie weet komt de laatste van de drie dromen van Elon Musk (Mars koloniseren) ooit nog eens uit-zijn andere twee heeft hij reeds gerealiseerd.. Mars staat op 60 miljoen kilometer tot maximaal een kleine 400 miljoen kilometer van de aarde. In het meest gunstige geval moeten we 150 keer verder dan naar de maan reizen om bij Mars te kunnen komen.

Een koffie-en taartpauze zorgde ondertussen voor de nodige onderbreking

En dan naar de sterrenhemel…

 

Waar staan onze planeten en welke zijn bewoonbaar?  Venus – de enige met een vrouwennaam-is de dichtstbijzijnde maar onbewoonbaar voor ons(450°C). Dat kregen wij te horen tijdens een rondleiding in het museum. En wat rond Mars: reeds in 1997 landde de Mars Pathfinder om onderzoek te doen met een klein onbemand karretje.

Als afsluiter een bezoek aan de waarnemingstoren waar er NIETS te zien was-laag wolkendek, maar wel interessante info rond de telescoop-die van Urania heeft geen spiegeldiameter   zoals de   ELT (extremely large telescope) die wordt gebouwd op de Cerro Armazones, een berg van 3060 meter in de Chileense Atacamawoestijn, met een diameter van 39 meter. Maar hij is toch duidelijk groter dan de maximale diameter van onze spiegel (de pupil) die maximaal 8 mm. is  bij een 20-jarige.

Bedankt Urania vanwege Antwerpen Cultuurstad-het bezoek is een aanrader voor wie wat meer wil weten over “het heelal.

 

 

uitnodiging: ons heelal