juni 2022 Ledenfeest 2022

Met het uitzonderlijk zicht op de rede van Antwerpen zijn we weer present. De liefde voor kunst en cultuur in en rond Antwerpen verbindt ons andermaal, in fijne onderlinge vriendschap. Een lekkere maaltijd met uitgelezen dranken, in een prachtig kader, wordt opnieuw de succesformule voor een gezellige avond onder goede vrienden. Uittredend voorzitter Marc Van Outryve verwelkomt ons. Hij blikt terug op een verkapt activiteitenjaar, waarin Covid een groot gedeelte kwam verstoren, waar er telkens opnieuw activiteiten klaargezet werden, om die dan op te schuiven of overtijds te moeten loslaten. In de gegeven omstandigheden bleven toch een aantal succesvolle samenkomsten overeind. De voorzitter dankt van harte het bestuur. Hij stelt Dirk Joos, voormalig vice-voorzitter voor als nieuwe voorzitter en bevestigt hem als volwaardig opvolger. Dirk belicht meteen de twee eerstkomende activiteiten.