Juni 2017: Inhuldiging stripmuur Joost Swarte, AC-cultuurprijs 2017

We hebben op ons jaarlijks Ledendiner in januari onze AC-Cultuurprijs 2017  uitgereikt aan het Stripmurenproject Antwerpen van “Les Artistes vzw”.We zijn terecht fier dat we dit schitterend project kunnen sponsoren ten bedrage van 5000 €, dankzij de jaarlijkse bijdrage van onze leden. Onze bloeiende vereniging Antwerpen Cultuurstad vzw is ook uitdrukkelijk vermeld op de officiële uitnodiging.

We zijn zeer verheugd te kunnen deelnemen aan de officiële inhuldiging van de Stripmuur van Joost Swarte, op 23 juni aan de Rouaanse Kaai te Antwerpen.

De organisatoren van vzw Les Artistes , de Antwerpse schepen van Cultuur Mevr. Caroline Bastiaens en de consul-generaal van Nederland dhr. Frans Bijvoet verwelkomden de aanwezigen. De kunstenaar Joost Swarte belichtte zijn prachtige muurtekeningen over 7 deugden en ondeugden. Antwerpen Cultuurstad vzw kreeg als sponsor eveneens het woord. Onze voorzitter benadrukte onze doelstellingen en sprak de hoop uit dat kunst en cultuur ons allen kunnen blijven verbinden in Antwerpen en daarbuiten.