Maart 2019: Stadscampus en de Olijfberg

Op 23 maart brengen 80 leden een bezoek aan de stadscampus van de Universiteit Antwerpen.

We worden ontvangen door de heer Ernest Van Buynder, jarenlang voorzitter van de Vlaamse Commissie voor Beeldende Kunsten en van het M HKA. Thans ook erevoorzitter van de Commissie Kunst op de Campus. Zijn introductie over de locatie, de universiteit en de aanwezige kunst geeft ons het juiste perspectief om twee nieuwe dingen te ontdekken op de site en de omgeving van de UA.

Museum to scale 1/7 is een initiatief van Ronny Van De Velde. Het zijn museumkastjes van 1 m breed x 60 cm diep en 60 cm hoog. Stuk voor stuk originele miniatuurmusea met werken van bekende kunstenaars. Als bezoeker word je geconfronteerd met individueel verlichte miniatuurzalen achter een glazen wand. Marcel Duchamp was met zijn Boite-en-valise diegene die de aanzet heeft gegeven tot dit initiatief. In totaal zijn er 104 kasten waarvan we er momenteel een 50-tal kunnen bezoeken. Kunstenaars als Paul Van Hoeydonck, René Magritte, Pierre Alechinsky, Dan Van Severen, Marc Verstockt, Marcel Broodhaers, Panamarenko, Fred Bervoets, Bram Bogart, Luc Tuymans, Fred Eerdekens, Anne-Mie Van Kerckhoven  enz, enz, leverden allen hun medewerking.

Een unieke ontdekkingsreis in miniformaat onder begeleiding van ervaren gidsen.

We bezoeken eveneens de vernieuwde Protestantse kerk “ De Brabantse Olijfberg” die midden in de campus ligt. Na 1648 kwamen de weinige protestanten die er in Antwerpen nog waren (onder wie de schilder Jacques Jordaens) in het geheim samen. Deze gemeenschap had als schuilnaam “De Brabantse Olijfberg”. Om de laatste resten van het protestantisme uit te roeien, streken talloze kloosterorden in Antwerpen neer, waaronder de Annuntiaten, op de site van wat thans de universiteit is. Hun kloosterkerk heeft vele levens gekend en is sinds 1820 in gebruik als Protestantse kerk. In de 19de eeuw was zij onder meer de thuisbasis van talrijke Antwerpse handelsfamilies met Duitse roots.

In 1918 kwam er een einde aan de Duitse kolonie in Antwerpen en kreeg de Nederlandstalige bestuursraad de verantwoordelijkheid om het kerkgebouw te beschermen tegen de tand des tijds. Sedert 1976 is het als historisch monument geklasseerd en  thans grotendeels gerestaureerd.

De geschiedenis van de Olijfberg, zoals verteld door een bijzondere gids, laat ons toe 500 jaar “Antwaarpse” historie te overlopen.