December 2019: Predikheren te Mechelen

Gedurende een korte periode in de 15e en 16e eeuw werden de Nederlanden vanuit Mechelen geregeerd, en vervulde de stad onder Margaretha van Oostenrijk de functie van bestuurlijke hoofdstad van de Nederlanden, met vanaf 1504 de Grote Raad als hoogste gerechtshof van de Nederlanden. Deze periode heeft een uitgebreid kunstbezit en diverse merkwaardige gebouwen bijeen gebracht. De stad heeft nu het op één na hoogste aantal beschermde gebouwen van Vlaanderen, waaronder vier UNESCO-vermeldingen.

Wij bezoeken één van die gebouwen, “Het Predikheren” ; het heeft pas een renovatiefase achter de rug en geldt als een prestigeproject voor de stad Mechelen, die hier haar bibliotheek huisvest. 

In 1651 kwamen hier Predikheren uit ‘s Hertogenbosch toe, verdreven door de protestantse milities die in de tachtigjarige oorlog de katholieken naar het Zuiden opjoegen. Deze Dominicanen waren een katholieke bedelorde, die in 1215 in Frankrijk is gesticht door de Spaanse priester Dominicus Guzmàn, met als doel het Evangelie te verkondigen en de ketterij te bestrijden; zij verbinden contemplatie met actie. 
In 1231 kregen ze (de actieven) van paus Gregorius IX de opdracht om de inquisitie te organiseren… een helse taak (pauselijke bul  IIIe humani generis)!

Tweede pleisterplaats: DeWit! 
De Wit Manufactuur” is sinds 1889 actief in de oude “Refugie van de abdij van Tongerloo”.
De Manufactuur van Wandtapijten is wereldberoemd. De restaurateurs herstellen waardevolle wandtapijten met de hand. Gedurende de voorbije 25 jaar vertrouwde men haar de drie grootste conservatiecampagnes van wandtapijten ter wereld toe. Zij mocht eveneens de meest prestigieuze stukken behandelen van o.m. de vijf grootste musea en de belangrijkste privéverzamelaars.
Dit internationale leiderschap heeft De Wit te danken aan haar unieke infrastructuur, haar technische innovaties en aan haar uiterst gespecialiseerd en ervaren restauratieteam.

Derde pleisterplaats: Privé-kunstcollectie hedendaagse kunst: “Hof van Beatrijs”.  Laat u verrassen… in het gerestaureerde dubbelhuis, aangepast aan de kunstnood: impressionante ruimtes en bijzondere werken.